Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

De mobiele oplossing voor uw werknemers op de baan.

Mobiliseer uw kantoor met de offline toepassing PlenionMobile en zorg zo voor dat er steeds interactie mogelijk is met uw externe medewerkers.

Dankzij PlenionMobile is het mogelijk om op kantoor werkbonnen voor interventies en onderhouden op te stellen en vervolgens door te sturen naar de tablet van één van uw technici die op pad is.

Naast de serviceactiviteiten die vaak de registratie van prestaties en materialen omvat, kan men eveneens diverse attesten en meetverslagen aanmaken. Hierbij is de historiek van zowel de interventies als de meetresultaten van een bepaald toestel beschikbaar voor de externe medewerkers. De dynamische PlenionMobile kalender tool laat u toe vlot uw service medewerkers in te plannen.

Concreet voor: 

Interventies:
• Klantengegevens en installatie opzoeken in databases op kantoor
• Interventie inplannen (met mogelijk aankoppeling van attesten)
• Interventie onmiddellijk doorsturen naar het mobiel toestel van de technicus
• Technicus kan de werkbon vervolledigen (verbruikte materialen, werkuren, afstand, attesten, handtekening) en foto’s nemen of een schets maken van het probleem.
• Technicus stuurt op het einde van de dag de werkbonnen terug naar kantoor.
• Tot slot kunnen de werkbonnen verwerkt worden tot een factuur

Onderhoud: 
• Lijst opmaken met alle geplande onderhouden tussen 2 data.
• Afspraak vastleggen
• Opmaken werkorders
• Werkbon doorsturen naar mobiel toestel van de technicus
• Technicus kan de werkbon vervolledigen (verbruikte materialen, werkuren, afstand, attesten)
• Technicus stuurt op het einde van de dag de werkbonnen terug naar kantoor
• Tot slot kunnen de werkbonnen verwerkt worden tot een factuur.
PlenionMobile
PlenionMobile
PlenionMobile
Dankzij PlenionMobile staat u steeds in contact met uw vertegenwoordigers die op de baan zijn.

Zo kan u hen gemakkelijk op de hoogte stellen van:

• De laatste klantengegevens (inclusief hun historiek)
• Nieuwe geplande afspraken
• Prospectlijsten (inzicht in het marktpotentieel) 

Door zijn gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid heeft Plenion gekozen voor de Panasonic Thoughbook Tablet.
De tablet kan ook gebruikt worden als verkoopmiddel, dankzij het grote scherm van de PlenionTablet is het ook mogelijk voor uw verkopers om producten voor te stellen aan potentiële klanten.

Als ondersteuning van het mobiele service gedeelte (PlenionMobile) vertrekt Plenion uit een uitgebreid backoffice ERP systeem. Dit laat toe om alle dagelijkse taken aan te sturen vanuit een gestandaardiseerd platform en. Het voordeel daarvan is dat de data zowel mobiel als in de backoffice in één centrale database beheert wordt.