Plenion ERP
ERP-OPLOSSINGEN & MOBIELE TOEPASSINGEN

Wij helpen u bij het uitwerken van uw digitale toekomst

Functionaliteiten van Plenion voor specifieke sectoren

Special

Automotive

Distributeurs in auto-onderdelen kunnen vooral genieten van een geavanceerd artikel- en stockbeheer.  Garagebedrijven die vooral het onderhouden van voertuigen als voornaamste activiteit hebben, kunnen dan weer terugvallen op het wagenparkbeheer.  Hiermee wordt het mogelijk elk voertuig in kaart te brengen met zijn specifieke kenmerken alsook de volledige historiekopvolging.
Plenion voorziet in vele modules die de specialist uit de automobile branche kan helpen bij het organiseren van zijn activiteiten
Artikel- en stockbeheer

Het importeren van artikellijsten van fabrikanten maakt het mogelijk snel en efficiënt uw bestanden te onderhouden en prijzen up-to-date te houden. Cross-reference functies laten toe artikelen aan elkaar te koppelen om snel tot vergelijking van onderdelen te komen. Serienummer beheer laat dan weer toe bepaalde artikelen zoals computers, navigatie-unit ed. perfect op te volgen. 

Het geïntegreerde WMS (warehouse management systeem) laat dan weer toe de werking van uw magazijn te optimaliseren.  Orders kunnen aan de hand van mobiele scanners foutloos geselecteerd worden. Plenion voorziet eveneens in een geavanceerd beheer van tweedehands onderdelen die elk op een unieke manier beheerd kunnen worden.

Atelierbeheer en planning 

Het onderhoud van voertuigen kan men feilloos beheren in de geïntegreerde planner. Zo kan men steeds zien wanneer tijd beschikbaar is om nieuwe werkzaamheden te plannen.  Klanten kan u perfect op de hoogte houden per mail of via sms wanneer hun voertuig verwacht wordt, of wanneer het voertuig opnieuw kan afgeleverd worden. De herstelfiche is uitgebreid met een barcode waardoor elke taak en verbruik van onderdelen, automatisch kan toegekend worden aan het desbetreffende voertuig.  

Beheer wagenpark en CarPass 

Elke klant kan worden uitgebreid met zijn eigen wagenpark.  Elk voertuig kan in kaart worden gebracht met zijn specifieke kenmerken. Deze gegevens zijn doorheen de volledige organisatie beschikbaar.  Een historiek van de wagens zijn tot op het laagste niveau beschikbaar.  Elk onderhoud of herstelling kan na facturatie aangemeld worden aan het CarPass systeem.
Software voor de producent en/of distributeur van voedingswaren en grondstoffen

Special

Voeding

Plenion voorziet in een complete oplossing voor de distributeur en producent van voedingswaren. Vooral een efficiënt voorraadbeheer met geïntegreerde traceerbaarheid van loten staan hier centraal. Zo worden alle ontvangen loten geregistreerd, al dan niet met hun specifieke kenmerken (vervaldatum, alsook laboratorium waardes rond bvb eiwit, voedingswaarde enz). Bij de picking van de verkooporder kan men feilloos aanduiden welke loten worden geleverd, dit maakt een complete traceerbaarheid van gekozen producten mogelijk.

CRM en offertebeheer

De gekoppelde CRM module laat uw commerciële medewerkers toe alle stappen in het commerciële proces gedetailleerd op te volgen. Uitgebreide statistieken laten toe perfect te weten welke artikelen door welke klanten worden afgenomen. Deze informatie laat bovendien toe te assisteren bij een snelle registratie van verkooporders.
Voor uw onderneming

 • Volledige administratie : verkoop, aankoop, facturatie.
 • Traceerbaarheid van producten.
 • Voorraadbeheer met scanning voor inkomende en uitgaande transacties op loten.
 • Productie: reservatie en afwerking recepten.
 • Geïntegreerd financieel beheer of koppeling met uw bestaande boekhouding.
 • Alles op uw eigen Server of in de Cloud.

Voor uw klanten

 • correcte levering van producten.
 • bestellingen plaatsen waar en wanneer ze willen.

Mobiele oplossingen voor externe medewerkers

De mobiele oplossingen – PlenionMobile – zorgen voor een perfecte uitbreiding van uw kantoor. Alle gegevens – prospecten, klanten, … - staan ter beschikking van uw externe medewerkers. Alle opgemaakte orders worden volledig automatisch verwerkt in uw administratie.
Mogelijkheden met de mobiele Plenion App

Special

Certificaten

Ons engagement 

De oplossing die Plenion ontwikkelde voor keuringsagentschappen koppelt ons engagement terug naar onze business. Bij tal van klanten werd vastgesteld dat de administratie van attesten een enorme papierwinkel met zich meebracht die makkelijk kon worden vermeden. Vanuit onze oplossingen voor technische installateurs in diverse sectoren van hernieuwbare energie werd besloten om een module te ontwikkelen om het afhandelen van EPB en EPC keuringen volledig digitaal te laten verlopen. Naast een efficiëntie verbetering voor de klant wordt eveneens de flora in stand houden die anders zou opgaan in een bos van grijze attesten.
Software voor controle organismen, attesten en metingen, rapportering, onderhoudsfrequenties ...
Doelstelling 

Alle functies voor keuringsagentschappen in één allesomvattende software oplossing Plenion. Integratie is de sleutel tot succes. 
Plenion voorziet in de organisatie van uw medewerkers (agendabeheer) en een volledig digitalisatie van uw attesten. 

Geïntegreerde CRM module

De gekoppelde CRM module laat uw commerciële medewerkers toe alle stappen in het commerciële proces gedetailleerd op te volgen.

Mobiele oplossing voor externe medewerkers

De mobiele oplossingen – PlenionMobile – zorgen voor een perfecte uitbreiding van uw kantoor. Alle gegevens – klanten, installaties… - staan ter beschikking van uw externe medewerkers. Alle opgemaakte servicerapporten en attesten worden volledig automatisch verwerkt in uw administratie. 

Voor uw onderneming 
 • Volledige administratie : planning, opdrachten, facturatie
 • Aanmaken van alle attesten : EPB en EPC attesten
 • Digitale dossiers van Uw keuringen
 • Geintegreerd financieelbeheer of koppeling met Uw bestaande boekhouding
 • Alles op Uw eigen Server of in de Cloud

Voor uw klanten 
 • Correcte attesten
 • Digitale dossiers.
Technologie

Special

Informatica (IT/ICT)

Integrators, infrastructuurspecialisten en ICT distributeurs kunnen genieten van een geavanceerd artikel- en stockbeheer, installaties van klanten bijhouden, onderhouden plannen, uitbreidingen en upgrades bijhouden.
Doelstelling

Plenion voorziet in vele modules die de specialist uit de ICT branche kan helpen bij het organiseren van zijn activiteiten. Integrators, infrastructuurspecialisten en ICT distributeurs kunnen vooral genieten van een geavanceerd artikel- en stockbeheer. ICT specialisten met als voornaamste activiteit het installeren van infrastructuur en het onderhouden ervan kunnen vooral gebruik maken van een goede inventarisatie van geïmplementeerde toestellen en de volledige historiek ervan.

CRM en offertebeheer

De gekoppelde CRM module laat uw commerciële medewerkers toe alle stappen in het commerciële proces gedetailleerd op te volgen. De geïntegreerde offertetool laat u toe overzichtelijke offertes op te maken. Van kleine offertes tot complete netwerkoplossingen kunnen perfect worden opgemaakt.

Projecten & calculaties

Als een offerte éénmaal getekend wordt dan heb je een project; dit wil je gaan opvolgen, bestellingen laten genereren, werkuren inboeken, materialen verbruiken en uiteindelijk opleveren. Onze projectmodule laat toe dit eenvoudig, snel en vooral efficient te doen, we "tracken" alle inkomende en uitgaande bewegingen inclusief serienummers.

Service Activiteiten

Alle service oproepen kunnen perfect geregistreerd en ingepland worden in een overzichtelijke agenda. Bovendien hoeft u nooit gegevens te zoeken omdat elke installatie perfect in kaart is gebracht. Uw technici en consultants kunnen zo perfect worden ingepland. Bovendien is de agenda one-on-one gesynchroniseerd met uw preferente agenda in outlook, googleCalender of LotusNotes.
Voor uw bedrijf

 • Calculaties en Offertes op basis van een up-to-date artikelbeheer.
 • Voor- en nacalculaties van uw projecten.
 • Opvolging van uw resources (medewerkers, gereedschappen, voertuigen).
 • Volledige administratie : verkoop, aankoop, facturatie.
 • Machineparken met zelf instelbare kenmerken.
 • Voorraadbeheer met scanning voor registratie van serienummers.
 • Geïntegreerd financieel beheer of koppeling met uw bestaande boekhouding.


Klaar voor een digitaal verhaal naar uw noden?

U wilt graag digitaliseren en processen automatiseren? Maar u heeft specifieke noden en behoeften voor uw sector? Wij helpen u graag bij het uitstippelen en plannen van uw digitale structuur. Contacteer ons! Dan bekijken we samen hoe we uw bedrijf verder kunnen laten groeien naar de toekomst toe!

Download hier onze brochures en flyers.